Bộ Quy định về chuẩn mực trong công tác chăm sóc khách hàng của Tân Hiệp Phát được xây dựng dựa trên thực tiễn công tác chăm sóc khách hàng của Tập đoàn trong hơn 21 năm qua, đồng thời dựa trên kết quả khảo sát thăm dò ý kiến khách hàng trên cả nước theo phương pháp chọn mẫu theo xác suất.

Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tính chính trực, thái độ thân thiện và tinh thần cầu thị của công tác chăm sóc khách hàng. Bộ Quy định về chuẩn mực trong công tác chăm sóc khách hàng của Tân Hiệp Phát cũng nhấn mạnh phải đặt mục tiêu thỏa mãn khách hàng lên đầu tiên, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo thành công của doanh nghiệp, và cũng là con đường duy nhất đúng để doanh nghiệp phát triển.

Ông Lê Quốc Hoàng, Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Tập đoàn Number 1 (Tân Hiệp Phát) cho biết: “Khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy số điện thoại hotline, địa chỉ email chăm sóc khách hàng của Tập đoàn trên nhãn sản phẩm và trên Internet. Hiện nay tất cả các phản ánh hoặc thông tin khiếu nại của khách hàng đều được phản hồi và xử lí ngay khi phòng Chăm sóc khách hàng tiếp nhận được thông tin”.

Cũng theo ông Lê Quốc Hoàng, nhiệm vụ của bộ phận chăm sóc khách hàng Tập đoàn Number 1 (Tân Hiệp Phát) là phải kịp thời ghi nhận và tạo luồng thông tin minh bạch, tin cậy với khách hàng, hỗ trợ khách hàng tối đa các thông tin sản phẩm, chính sách của Tân Hiệp Phát, giải đáp mọi thắc mắc, đồng thời hỗ trợ  và đảm bảo tối đa lợi ích của khách hàng.

PV