Trong tháng 3, sản lượng than rót tiêu thụ đầu nguồn đạt trên 4 triệu tấn, mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Kết thúc quý I năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) chính của Tập đoàn đều đạt trên 25% kế hoạch. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 30.291 tỷ đồng, đạt 26,6 % kế hoạch năm, bằng 123 % so với cùng kỳ 2017.

Quý I - 2018, doanh thu alumina tăng 83% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu than đạt 14.953 tỷ đồng. Doanh thu khoáng sản là 4.380 tỷ đồng, đạt 26,6 % kế hoạch năm, bằng 153% so với cùng kỳ (do doanh thu alumin tăng 83 % so với cùng kỳ). Lợi nhuận ước đạt 900 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch năm. TKV nộp ngân sách ước đạt 3.746 tỷ đồng, tiền lương bình quân của người lao động ước đạt 9,92 triệu đồng/tháng.

Trong quý I, TKV tiếp tục triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như: Trồng cây phủ xanh thêm 29 ha bãi thải; duy trì hoạt động 50 trạm xử lý nước thải mỏ, triển khai lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động; thu gom, xử lý chất thải nguy hại và các loại chất thải đúng quy định; tăng cường chống bụi trong mùa hanh khô. Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh Quảng Ninh “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”.

Sản xuất quý II, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu 6 tháng, hoàn thành 52-55% kế hoạch năm. Siết chặt công tác quản lý an toàn lao động, hoàn thiện các giải pháp phòng ngừa tăng cường kiểm tra hiện trường hạn chế tối đa các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Thu Phương