7 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng TP Hải Phòng thanh tra, kiểm tra tại 83 đơn vị sử dụng lao động còn nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền 504,58 tỉ đồng, trốn đóng BHXH của 1.149 lao động. Sau đó, các đơn vị này đã nộp số nợ là 141,01 tỉ đồng, lập danh sách đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 598 lao động. Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 8 đơn vị với số tiền 183,6 triệu đồng. 

Theo ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, thời gian tới sẽ kiên quyết khởi tố hình sự những doanh nghiệp nợ BHXH lớn, cố tình chây ì không đóng BHXH cho người lao động. Đồng thời Hải Phòng cũng yêu cầu UBND các quận, huyện và BHXH TP phấn đấu đến cuối năm 2018 tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc đạt gần 33% so với lực lượng lao động thành phố; BHYT đạt 84,5% so với dân số thành phố.

Văn Thịnh