Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, từ năm 2013 đến nay, BHXH thành phố đã thực hiện đối chiếu số tiền phải thu trực tiếp tại 6.195 đơn vị. Qua đó lập danh sách với 1.620 đơn vị nợ tiền bảo hiểm từ 3 tháng trở lên và những DN có số nợ đọng lớn để chuyển Thanh tra Sở LĐ-TB&XH xử lý.

Từ cơ sở này, Thanh tra Sở LĐ, TB&XH cũng đã ban hành 1.278 văn bản nhắc nhở, yêu cầu đơn vị chấp hành đúng pháp luật về BHXH với tổng số tiền nợ hơn 167 tỷ đồng. Qua việc phối hợp ráo riết thu hồi nợ đọng bảo hiểm này, đã có 432 doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm chấp hành nộp với số tiền trên 72 tỷ đồng

Đ.Thắng