Theo Sở KH&ĐT TP Cần Thơ, giai đoạn 2013-2016, chất lượng tăng trưởng kinh tế của thành phố được nâng lên, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn này tăng 7,1%. Định hướng giải pháp phát triển đến năm 2030, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch hành động về phát triển bền vững, nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; thực hiện sản xuất, tiêu dùng bền vững; phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; thực hiện các biện pháp làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu và hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu... 

Để đạt được mục tiêu phát triển bền vững gắn với mô hình tăng trưởng, khẳng định vị thế trung tâm của vùng ĐBSCL theo Nghị quyết 21- NQ/TW và Nghị quyết 45-NQ/TW, tại hội thảo, Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ nhấn mạnh, Cần Thơ cần nhận diện đầy đủ thực trạng các nguồn lực, các động lực tăng trưởng, bối cảnh thuận lợi khó khăn, cơ hội thách thức để xây dựng các giải pháp và lộ trình thực hiện hợp lý là việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay... Trong đó, Cần Thơ cần tập trung khai thác hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy lợi thế hạ tầng logictis hiện có để tăng nguồn vốn và hiệu quả an toàn sử dụng vốn đầu tư an toàn. 

Thu hoạch cá tra tại Cần Thơ.

Ông Trần Thế Như Hiệp - Viện kinh tế xã hội Cần Thơ nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố cần ưu tiên lựa chọn các hiệp định thương mại tư do (FTA) và thu hút đầu tư từ các quốc gia trong khu vực ASEAN và các nền kinh tế có khả năng chi phối kinh tế toàn cầu tham gia đầu tư, phát triển tại Cần Thơ. Cũng theo ông Hiệp, trong trung hạn và dài hạn, Cần Thơ cần chú trọng phát triển các lĩnh vực ngành có khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, như: gạo, thủy sản, chế biến nông sản, thực phẩm... và tập trung mở rộng phát triển các ngành mới, như: logistics, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo... Đặc biệt, Cần Thơ tập trung xây dựng cơ chế và chính sách để thu hút đầu tư FDI hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trở thành doanh nghiệp dẫn dắt trong các lĩnh vực logistics, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo, chế biến nông sản. 

Bên cạnh đó, PGS-TS Võ Thành Danh, Đại học Cần Thơ cho biết, thời gian tới, thành phố cần kết nối với các Viện, Trường trên địa bàn và các địa phương trong cả nước để phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng các trương trình khoa học, công nghệ trọng điểm của thành phố; hình thành các khu công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao và có chính sách sử dụng người tài trong các lĩnh vực đồ hỏi nguồn nhân lực cao...

Tại hội thảo, các đại biểu cũng cho rằng, TP Cần Thơ cần tập trung đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở khai thác lợi thế của Trường ĐH Cần Thơ, Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cùng với các Viện nghiên cứu khoa học công nghệ để tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đón đầu xu thế các mạng công nghệ 4.0 và cung ứng lao động chất lượng cao cho các nhà đầu tư FDI trên địa bàn thành phố và cho cả khu vực ĐBSCL. 

Cá tra - một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của TP Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung. 

Để Cần Thơ phát triển bền vững ở các lĩnh vực đến năm 2030, ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đề nghị các sở, ban, ngành các địa phương trong thuộc thành phố, thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững với nội dung và hình thức phù hợp cho từng nhóm đối tượng trong xã hội.

“Thời gian tới TP Cần Thơ sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực đẩy mạnh đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong thực hiện phát triển bền vững; tăng cường hợp tác với các địa phương và mở rộng hợp tác quốc tế; chủ động lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương” – ông Nguyễn Thanh Dũng cho biết. 

Đức Văn