Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) trong 6 tháng đầu năm là 74.250 tỷ đồng, tăng 26,4% so với cùng kỳ. 

Petrolimex cho biết: Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 tháng đầu năm 2017 là 49,95 USD/thùng, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân 6 tháng đầu năm 2016 là 39,78 USD/thùng).

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 2.443 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch,trong đó, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 1.180 tỷ đồng, tương đương 48,3% tổng lợi nhuận hợp nhất. Tuy sản lượng xuất bán xăng dầu 6 tháng đầu năm 2017 là 4.665.626 m3/tấn, chỉ bằng 99,7% so với cùng kỳ năm 2016 (4.678.053 m3/tấn), nhưng sản lượng xuất bán xăng dầu nội địa của các Công ty trong nước lại nhỉnh hơn một chút, đạt 4.180.941 m3/tấn, bằng 100,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Petrolimex thu lãi gần 2.500 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu mang lại tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.263 tỷ đồng, tương đương 51,7% tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó: Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 440 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 98 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 129 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 171 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 112 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 70 tỷ đồng; Lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 27 tỷ đồng (trong đó của PLS là 24 tỷ đồng); Lợi nhuận các lĩnh vực khác như: xây lắp, cơ khí, hạ tầng xăng dầu, tin học, xuất nhập khẩu… đạt 216 tỷ đồng.

Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 của Tập đoàn này là 18.196 tỷ đồng, bằng 104,8% so với cùng kỳ năm 2016 (6 tháng đầu năm 2016 là 17.369 tỷ đồng).

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017 là 2.015 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 1.776 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ là 15,6 %.

Ngoài kết quả sản xuất, kinh doanh khả quan, Petrolimex cũng cho biết đã hoàn thành việc bán 20 triệu cổ phiếu quỹ, với giá bán bình quân 50.533 đ/cổ phiếu, tổng giá trị thu về 1.011 tỷ đồng, trong đó thặng dư vốn: 810,66 tỷ đồng. Mở cổng thanh toán cho số lượng trên 90 triệu thẻ ATM của 41 ngân hàng thành viên NAPAS tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên toàn quốc từ 1/8/2017.

Vũ Hân