Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là: 35.801 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. 

Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới bình quân Quý I/2017 là 51,78 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2016 (giá bình quân Quý I/2016 là 33,63 USD/thùng).

Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.350 tỷ đồng, đạt 28,8% kế hoạch và bằng 98,4% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ 170 tỷ đồng trong Quý I/2016 do điều chỉnh thuế suất ưu đãi theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì lợi nhuận Quý I/2017 bằng 112% lợi nhuận thực hiện Quý I/2016.

Bảng so sánh các chỉ số sản xuất kinh doanh của Petrolimex quý I năm nay so với năm ngoái

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 755 tỷ đồng, tương đương 55,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Sản lượng xuất bán hợp nhất Quý I/2017 là 2.734.851 m3/tấn, bằng 95,2% so với cùng kỳ 2016 (2.871.583 m3/tấn), trong đó sản lượng xuất bán xăng dầu nội địa của các Công ty trong nước là 1.978.533 m3/tấn, bằng 94,8% so với cùng kỳ 2016 (dầu mazút đơn vị tính là tấn).

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỷ đồng, tương đương 44,1% tổng lợi nhuận hợp nhất; trong đó: Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 224 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 45 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 53 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 83 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 57 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 57 tỷ đồng; Lợi nhuận của 2 công ty tại nước ngoài đạt 15 tỷ đồng; Lợi nhuận các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu… đạt 61 tỷ đồng.

Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất Quý I/2017 là 9.122 tỷ đồng, bằng 110,7% so với cùng kỳ năm 2016 (Quý I/2016 là 8.237 tỷ đồng).

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý I/2017 là 1.106 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 989 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 4,6%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ (không gồm cổ phiếu quỹ) là 8,68%.

Vũ Hân