Trong 3 năm triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW, với sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành, công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Đắk Nông triển khai ngày càng được đổi mới và có hiệu quả.

Việc đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, như đăng tải các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền; tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền; hội nghị giao ban; xây dựng pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn, cờ phướn...; lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền có chiếu phim, phóng sự thực tế về cảm nhận của người tham giaBHYT, BHXH.

Cán bộ BHXH tỉnh Đắk Nông đến tận cơ sở tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Đã phát thanh trực tiếp các hội nghị tuyên truyền; dùng xe loa di động thông báo rộng rãi đến đông đảo người dân. Báo cáo viên, lãnh đạo các ngành chức năng cũng tham gia đối thoại, kịp thời nắm bắt phản ánh cũng như giải quyết những bức xúc của người dân về các dịch vụ y tế, BHXH, nhằm kịp thời chuyển tải thông tin đến các đối tượng tham gia hiểu về các quy định của Đảng và Nhà nước, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách Bảo hiểm xã hội.

Từ công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới và được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp triển khai thực hiện, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT tăng ổn định và vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu được giao. Cụ thể, năm 2018 đạt 86%, (tăng 1% so với chỉ tiêu giao là 85%); năm 2019 đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 88% vượt 0,7% so với chỉ tiêu. Năm 2020, chỉ tiêu bao phủ BHYT ước đạt 90%...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký quy chế phối hợp cùng cơ quan BHXH tỉnh trong việc tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW và văn bản liên quan thông qua các hội nghị Báo cáo viên, giao ban báo chí, hằng tháng đăng tải nội dung tuyên truyền về những chế độ, chính sách về BHXH, BHYT trên cuốn Thông tin nội bộ (phát hành 2.500 cuốn/số/tháng) và Thông tin cơ sở (phát hành 2.000 cuốn/số/ tháng).

BHXH huyện Đắk Song mở rộng tuyên truyền chính sách BHXH đến nhiều đối tượng.

Với 2 cuốn thông tin này được phát hành hàng tháng và gửi đến 100% các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn, thôn, bon, buôn và đến 100% chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc trên địa bàn toàn tỉnh để thông tin đến đảng viên của chi bộ trong các kỳ sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đến toàn thể đảng viên trong chi bộ đúng theo quy định. Vì vậy, những nội dung, quy định về BHXH, BHYT được triển khai, truyền đạt đến với toàn thể đảng viên.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông... (Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đắk Nông, Bưu điện tỉnh...), tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: hội nghị tập huấn, đối thoại, xây dựng pano, áp phích, băng rôn,... xe tuyên truyền lưu động đến các cụm dân cư, chợ vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, tới các điểm tôn giáo để tuyên truyền Luật BHXH, BHYT.

Điểm mới nữa là, BHXH đã phối hợp phiên dịch tài liệu tiếng Việt, tiếng M’Nông, H’Mông trên áp phích, tờ rơi để chuyển tải nội dung và cấp phát đến thôn, bon, buôn đồng bào bào dân tộc thiểu số, trường học... nhằm kịp thời chuyển tải thông tin đến các đối tượng tham gia hiểu về các quy định của Đảng và Nhà nước, tính nhân văn, nhân đạo của chính sách BHXH, BHYT; đồng thời nêu gương điển hình tiên tiến; phê phán những hành vi tiêu cực, cố tình vi phạm Luật BHXH, BHYT; góp phần hạn chế, ngăn chặn tình trạng nợ đọng, trốn đóng, lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi của người lao động và nhân dân.

Anh Hiếu