Tham dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam; đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đoàn thể Trung ương...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu tại đại hội, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, những năm qua, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước phát động và các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH đều được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hàng năm, BHXH Việt Nam đều thực hiện vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết kế hoạch nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an sinh xã hội của đất nước, được Nhà nước, Chính phủ tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2016 - 2020, phong trào thi đua của ngành được đổi mới về nội dung và hình thức; triển khai bài bản, khoa học với tiêu chí và nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ được giao; thực sự trở thành động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo đại hội.

Năm năm qua, toàn ngành BHXH đã có 1 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, 119 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động các hạng; 17 cá nhân được truy tặng Huân chương Chiến công tác hạng; 288 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 54 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương, chúc mừng những thành tích mà ngành BHXH đạt được trong những năm qua, chúc mừng các tập thể, cá nhân điển hình được khen thưởng tại đại hội. 

Phó Chủ tịch nước đánh giá, ngành BHXH đã đạt được những thành tựu quan trọng, khẳng định BHXH và Bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện sự tiến bộ và công bằng, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động tặng các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch nước cho rằng, việc thực hiện tốt an sinh xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp mà mỗi người dân. Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng mọi mặt đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động thì yêu cầu đặt ra với ngành BHXH cả trước mắt và lâu dài cũng nặng nề, nhưng đây cũng là sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho.

Thống nhất với 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp nêu trong báo cáo tại đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tăng cường xây dựng Cơ quan Đảng bộ BHXH trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách BHXH, BHYT để thực sự là những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong tình hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước mở rộng vững chắc chuyện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Chính phủ tặng các tập thể.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, việc thực hiện chế độ, chính sách cho người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cần đảm bảo kịp thời, đúng quy định, quyền lợi của người tham gia ngày càng được nâng cao. 

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Lao động các hạng cho 11 tập thể, 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015-2020. 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 8 tập thể; Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 7 tập thể; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng và Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 14 cá nhân tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc.

A.Quỳnh