UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 270/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy.

Thông báo nhấn mạnh: “Các đơn vị thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nghiêm cấm việc tự đặt ra những thủ tục hành chính không đúng quy định gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính”.  

Đồng thời thông báo yêu cầu: Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố phối hợp triển khai và phấn đấu hết quý III-2019 sẽ hoàn thành hệ thống trực tuyến các xã, phường, thị trấn và kết nối với các cơ quan Đảng. 

Sở Nội vụ phối hợp cùng các đơn vị triển khai thi tuyển công chức vào làm việc tại các sở, ngành thành phố; thi tuyển công chức đảm bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật. 

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với học sinh các trường trên địa bàn…

Đặng Nhật