Theo đó, từ ngày 2-6, chỉ sau 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả, người nộp thuế sẽ được hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT). Như vậy, thời gian hoàn thuế cho người nộp thuế đã được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 1 ngày. Thông tư số 31 đã sửa đổi nhiều điều khoản liên quan đến quy định về hướng dẫn quản lý hoàn thuế GTGT. 

Thông tư cũng quy định rõ: Cơ quan Thuế sẽ phải công khai thời điểm Kho bạc Nhà nước chi hoàn thuế GTGT cho người nộp thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. 

Đồng thời, phải công khai: Thời điểm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế; thời điểm tiếp nhận văn bản giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu của người nộp thuế... 

Phan Đức