Theo đó, Tổng cục Hải quan tiếp tục kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đưa các mặt hàng nhập khẩu như: Sữa bột, bánh kẹo, sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa... ra khỏi danh mục hàng hóa phải kiểm dịch tại khâu thông quan nêu tại Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT.

Theo Tổng cục Hải quan, các mặt hàng đã qua chế biến sâu như sữa hộp, các sản phẩm có chứa sữa đã phải kiểm tra an toàn thực phẩm thì không nhất thiết phải kiểm dịch động vật nữa. Trong năm 2016, Tổng cục Hải quan cũng đã từng có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi về vấn đề này.

Tuy nhiên, đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa tháo gỡ vướng mắc cho DN. Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm rà soát, công bố mới Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch, có chi tiết theo mã HS.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng đề nghị Tổng cục Năng lượng-Bộ Công Thương làm rõ các quy định dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng.

Phan Đức