Trong đó, đáng chú ý là Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất không tổ chức khen thưởng, tôn vinh những doanh nghiệp đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Về việc ban hành văn bản kể trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết luôn có quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp. Tuy nhiên, những doanh nghiệp nợ bảo hiểm sẽ gây ra những phiền toán cho xã hội, ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động, không tạo sự công bằng giữa cộng đồng doanh nghiệp. 

Để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đôn đốc các doanh nghiệp đóng bảo hiểm cho người lao động. 

Cụ thể, Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu những doanh nghiệp nợ kéo dài trên 1 năm với số tiền lớn cam kết thời gian nộp. Trong trường hợp doanh nghiệp không nộp số tiền nợ bảo hiểm theo đúng cam kết, cơ quan bảo hiểm có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an. 

Bảo hiểm xã hội đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, qua đó đôn đốc doanh nghiệp nợ, tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp; công khai danh tính các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động. 

Đến hết tháng 6-2018, Hà Nội có 16.985 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với số tiền nợ phải tính lãi là 1.408,1 tỷ đồng; đã giảm 388,1 tỷ, tương đương 21,6 % so với cùng kỳ năm 2017 (năm 2017 số tiền nợ phải tính lãi là 1.796,2 tỷ đồng). Số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mặc dù đã giảm nhưng vẫn cao hơn mức trung bình của cả nước.

PV