Tổng số hồ sơ được giải quyết qua Cơ chế một cửa quốc gia đến hết tháng 8 lên đến 165.312 hồ sơ. Trong đó, Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) đã tiếp nhận 20.792 hồ sơ “Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu” qua cổng thông tin một cửa quốc gia, trong đó đã giải quyết 20.523 hồ sơ.

Trong số các bộ đã kết nối, những đơn vị có nhiều thủ tục và hồ sơ thực hiện có thể kể đến như Bộ Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế… 

Liên quan đến thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an để triển khai ở lĩnh vực hàng không (dự kiến thực hiện trước ở sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất). 

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng vừa hoàn thiện các hồ sơ liên quan để trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại thay thế cho Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia với việc mở rộng thêm chức năng nhiệm vụ của Ủy ban so với hiện nay.

L.Hiệp