Cụ thể, triển khai tại Khánh Hòa và Bình Định từ 15-1-2015, tại Quảng Ngãi từ ngày 1-2-2016. Theo đó, các đơn vị được đề nghị phối hợp thông báo cho cộng đồng doanh nghiệp về kế hoạch triển khai. Công tác triển khai đợt này chưa bao gồm kết nối hệ thống biên phòng điện tử với Cổng thông tin một cửa quốc gia. Do đó, công chức biên phòng cửa khẩu vẫn xử lý nghiệp vụ trên các hệ thống như đang triển khai hiện nay.

Trước đó, từ tháng 11-2014, NSW tại cảng biển được thực hiện từ thí điểm tại cảng Hải Phòng và từ tháng 5-2015 đã mở rộng ra 5 cảng biển lớn gồm: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phan Đức