Cụ thể, từ 6-2014 đến hết năm 2014, có 32 DN tham gia với 232 tờ khai đăng ký, kim ngạch đạt 13,2 triệu USD, tổng tiền thuế thu được là 187,9 tỷ đồng.

Trong năm 2015, có 88 DN tham gia, số tờ khai đạt 1.384, kim ngạch đạt 75,5 triệu USD, số thu thuế 1.644 tỷ đồng. Trong 8 tháng của năm 2016 có 226 DN tham gia với 969 tờ khai, kim ngạch 101,7 triệu USD, thu thuế đạt 702,4 tỷ đồng.

Đến nay tổng số thuế thu được từ cơ chế này đạt khoảng 2.534 tỷ đồng. Phát huy hiệu quả cửa cơ chế này, Cục Hải quan Hà Nội đang đề xuất cho phép tiếp tục áp dụng và mở rộng cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa tiêu dùng từ cảng, cửa khẩu về ICD Mỹ Đình và ICD Gia Thụy thuộc Cục Hải quan Hà Nội từ năm 2017.


L.Hiệp