Đồng thời, cấp mã QR truy xuất minh bạch thông tin cho hơn 3.200 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm trên địa bàn thành phố, trong đó có 200 dòng sản phẩm của cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản của 21 tỉnh, thành phố đang tiêu thụ sản phẩm trên thị trường Hà Nội.

Theo đó, thông qua mã truy xuất nguồn gốc sẽ giúp người tiêu dùng tiếp cận với các chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản an toàn; đồng thời giúp nâng cao nhận thức, kiến thức về nông sản an toàn cho người dân Thủ đô.

Hải Châu