Ông Trần Mạnh Sỹ - Giám đốc PC Nam Định, cho biết, Công ty đã và đang thực hiện đầu tư xây dựng lưới điện thông minh để thích ứng với thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của thế giới.

Giai đoạn 2018-2019, Công ty thực hiện đầu tư hơn 48 tỷ đồng để cải tạo phòng điều khiển tại trụ sở Công ty thành TTĐKX với việc xây dựng mới hệ thống máy chủ, hệ thống SCADA, hệ thống Camera, hệ thống hiển thị giám sát, thu thập dữ liệu, điều khiển thao tác từ xa các thiết bị trong quá trình vận hành lưới điện; kết nối thu thập thông tin giám sát quá trình quản lý vận hành từ các Trạm 110kV và điều khiển các thiết bị trên lưới điện trung áp về TTĐK; cải tạo nâng cấp 2 trạm biến áp 110kV thành các trạm biến áp không người trực có thiết bị điều khiển xa.

Ông Vũ Văn Nghĩa – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định trao quyết định công nhận công trình Trung tâm Điều khiển xa Nam Định là công trình chào mừng 50 năm Ngày thành lập EVNNPC.

Năm 2019, Công ty đã tổ chức đào tạo cho 23 cán bộ, nhân viên điều hành trung tâm bao gồm 13 trưởng kíp, 2 kỹ sư phương thức, 2 điều độ viên và 6 kỹ sư điều khiển hệ thống SCADA. Sau khi hoàn thành TTĐKX Nam Định, Công ty cũng đã lập các quy trình vận hành hệ thống công nghệ, vận hành và xử lý sự cố, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ… tại 2 TBA 110kV không người trực là Ý Yên và Trực Ninh, sẵn sàng cho công tác kết nối và điều khiển từ xa.

Từ năm 2020 đến 2021, Công ty sẽ tiếp tục cải tạo toàn bộ 9 trạm biến áp 110kV còn lại thành các trạm biến áp không người trực có điều khiển xa và kết nối toàn bộ các thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp về TTĐKX, thực hiện thí điểm kết nối hệ thống đo đếm trên lưới điện hạ áp của thành phố Nam Định về TTĐKX.

Việc xây dựng TTĐKX là một bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hoá, tự động hoá hệ thống điện theo lộ trình xây dựng lưới điện thông minh. Trước kia, với chế độ trực 3 ca 5 kíp, mỗi trạm biến áp 110kV truyền thống đòi hỏi phải có ít nhất 10 nhân viên vận hành thay phiên nhau trực.

Khi đưa TTĐK vào vận hành và chuyển các trạm biến áp sang mô hình vận hành không người trực, các điều độ viên tại phòng Điều độ - nay Trung tâm điều khiển sẽ trực tiếp quản lý, giám sát và điều khiển thiết bị tại các trạm biến áp này. Như vậy, tại các TBA 110kV sẽ không còn nhân viên vận hành trực tiếp, lực lượng này sẽ được Công ty sử dụng, bố trí vào các công tác khác.

Đối với lưới điện, toàn bộ các thiết bị được điều khiển từ xa qua hệ thống mạng viễn thông dùng riêng và hệ thống các nhà mạng cung cấp. Đóng cắt thiết bị từ xa, đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc đã thay mặt lãnh đạo EVNNPC nhiệt liệt chúc mừng PC Nam Định đã có công trình được gắn biển chào mừng 50 năm Ngày thành lập Tổng Công ty.

Việc đưa vào vận hành TTĐKX là một sự thay đổi về chất trong công tác quản lý vận hành của đội quản lý vận hành lưới điện 110kV, trung hạ thế của PC Nam Định. TTĐKX vận hành tốt sẽ giúp Nam Định phân tích tình hình sự cố nhanh chóng, phát hiện kịp thời các khiếm khiếm, cũng như đưa ra giải pháp để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung ứng điện cho đơn vị, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà EVNNPC đã giao, cùng với các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng điện với chất lượng an toàn, tin cậy, hiệu quả, kinh tế.

Mai Phương