Về độ tin cậy cung cấp điện toàn phần: Chỉ số SAIDI là 54,04 phút, chỉ số SAIFI là 0,5 lần và chỉ số MAIFI là 0,04 lần. Lũy kế các chỉ số 8 tháng: Chỉ số SAIDI là 283 phút, chỉ số SAIFI là 2,83 lần và chỉ số MAIFI là 0,24 lần.

Trong tháng 8-2019, Tổng công ty đã thực hiện đóng điện 6 công trình (với năng lực tăng thêm 156MVA và 30,4km đường dây 110kV), khởi công 5 công trình đường dây và trạm biến áp 110kV cùng nhiều công trình lưới điện trung hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Lũy kế 8 tháng đã khởi công 42/73 công trình, đạt 57,53% và đóng điện 44/81 công trình, đạt 54,32% kế hoạch năm.

Tổn thất điện năng trong tháng của toàn EVNNPC ước đạt 5,40%, lũy kế 8 tháng đạt 5,26%.

Tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 145 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 5,51/6 ngày; giảm 0,49 ngày so với quy định. Lũy kế 8 tháng, toàn Tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 1.580 khách hàng trung áp với thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành Điện là 5,63/6 ngày, giảm 0,37 ngày so với quy định.

Tính đến cuối tháng 8, các công ty điện lực trực thuộc EVNNPC đã làm việc với 942 khách hàng và ký được 281 bản thỏa thuận tham gia điều chỉnh phụ tải phi thương mại (DR); lũy kế đến hết tháng 8, các công ty điện lực đã làm việc, trao đổi được với 2.963 khách hàng và đã ký được thỏa thuận với 1.855 khách hàng với công suất điều chỉnh ước đạt 846,79 MW.

Đến nay, toàn Tổng công ty có 296 khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái với tổng công suất lắp đặt là 3,33 MWp; sản lượng phát trong tháng 8 ước đạt 94.000 kWh. Trong tháng 8, lưới điện 110kV và lưới điện trung, hạ thế một số các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhưng EVNNPC đã chỉ đạo kịp thời các đơn vị khẩn trương tổ chức khắc phục sự cố, cấp lại điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, đã ưu tiên và đảm bảo điện ổn định tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Trong tháng 9-2019, Tổng công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, đồng thời triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão.

Kim Ngân