Đưa ra quy trình cụ thể trong chuyển đổi số khi thực hiện, cụ thể là:

Số hóa toàn bộ hạ tầng lưới điện phân phối: đầy đủ các thông tin về hệ thống hạ tầng kỹ thuật lưới điện: đường dây, trụ điện, máy biến áp, thiết bị điện khác và các liên kết. Hiển thị đầy đủ các thông tin theo thời gian thực: số lượng thiết bị, vị trí, thông số kỹ thuật-đo đếm, thông số vận hành, trạng thái vận hành, sự cố (nếu có), thông tin bảo dưỡng...; Mô hình hoá dữ liệu: cho phép mô phỏng, tính toán thiết kế đường dây phân phối mới…; Cung cấp dữ liệu chính xác, cập nhật cho các hệ thống chuyên ngành khác: hệ thống quản lý vận hành lưới điện phân phối, hệ thống quản lý thông tin khách hàng… hỗ trợ tích cực việc vận hành lưới điện. Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị hiệu quả hơn; Hỗ trợ công tác quy hoạch hạ tầng lưới điện phân phối; Giảm thiểu tổn thất và sự cố trên lưới điện phân phối.

Việc số hoá sẽ giúp vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị hiệu quả hơn.

Quản lý vận hành trên nền số hóa: Đáp ứng khả năng thu thập dữ liệu lớn (Big data) theo thời gian thực, xử lý tổng hợp thông tin nhanh chóng, chính xác; Cho phép điều tiết sản lượng điện tiêu dùng và cân đối sản lượng lưới điện phân phối với các nguồn phát không liên tục từ lưới điện nhân tạo, tăng tính đối soát với khách hàng; Cung cấp công cụ quản lý vận hành, hỗ trợ giám sát ra quyết định hiệu quả: báo cáo tiêu thụ, tính toán tổn thất điện năng, dự báo nhu cầu sử dụng... 

Đảm bảo sự ổn định và an toàn lưới điện phân phối: hỗ trợ công việc tại hiện trường trên nền tảng Mobility và 4IR giúp khắc phục nhanh các sự cố như mất điện. Tăng cường trải nghiệm tương tác khách hàng trong xu hướng chuyển đổi số. Tích hợp dữ liệu khách hàng, dịch vụ từ nhiều nguồn như: CIS, MDMS, DMS, WFM. Kết nối với khách hàng theo kênh mong muốn. 

Quản lý tất cả các liên hệ bằng Email, Chat, SMS và Facebook cho cả hai chiều tương tác vào ra. Lưu trữ đầy đủ thông tin và nội dung khách hàng liên lạc, bao gồm dữ liệu lịch sử và theo thời gian thực. Đảm bảo cung cấp trải nghiệm khách hàng đồng nhất, liền mạch và có tính cá nhân hóa cao; Thông báo lịch cắt điện luận phiên nơi cư trú của khách hàng; Thông báo các sự cố phát sinh trong lưới điện phân phối liên quan đến khách hàng (nếu có); Khuyến nghị hành vi tiêu thụ điện năng hiệu quả. Hỗ trợ phản hồi bán tự động: text to speed; irecording, chatbot…

Hội thảo bước đầu đã đưa ra một cách nhìn tổng quát đối với việc chuyển đổi số để bắt kịp, cũng như hiện thực hóa mọi hoạt động sản xuất kinh doanh từ những lợi ích mà công nghệ 4.0 mang lại cho doanh nghiệp.

Việt Hạnh