Qua những số liệu về chỉ số độ tin cậy cung cấp điện tại các đơn vị đã được cập nhật vào chương trình OMS và kiểm tra thực tế của Ban Kỹ thuật đã cho thấy, tình hình sự cố lưới điện tại các đơn vị vẫn còn nhiều. Số vụ gián đoạn cung cấp điện với thời gian dài đã ảnh hưởng đến một số khách hàng; việc áp dụng sửa chữa điện nóng Hotline vào quá trình vận hành tại một số đơn vị vẫn còn hạn chế… đã ảnh hưởng đến các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của toàn Tổng công ty.

Để các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của Tổng công ty đảm bảo giảm xuống mức tiệm cận so với chỉ tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao, các tháng cuối năm và chuẩn bị kế hoạch cho năm 2020, Tổng công ty sẽ tiếp tục tập trung và đẩy mạnh các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Theo đó, EVNNPC yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác quản lý vận hành đối với lưới điện trung áp. Trong đó, phải duy trì và nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra ngày, đêm đối với các đường dây và TBA, cũng như tổ chức vệ sinh công nghiệp lau cách điện…

Bên cạnh đó, các đơn vị cần phải tăng cường công tác đào tạo, mở các lớp tập huấn để trang bị cho đội ngũ quản lý vận hành nắm vững đặc tính kỹ thuật, tính năng tác dụng, tiêu chuẩn kỹ thuật của các vật tư thiết bị trên lưới trung áp, cũng như phải giám sát chặt chẽ việc tổ chức lấy mẫu, thí nghiệm đánh giá chất lượng vật tư thiết bị theo yêu cầu của EVNNPC như: thí nghiệm đo tổn thất Po, Pk MBA phân phối, lấy mẫu thí nghiệm dây và cáp điện…

Đồng thời, Tổng công ty đề nghị các đơn vị lập kế hoạch sửa chữa lớn theo đúng kế hoạch để xử lý thay thế, nâng cấp (trong nội dung quy chế cho phép) thiết bị vật tư cũ, chất lượng kém không đảm bảo vận hành nhằm đảm bảo khôi phục lại những tính năng như thiết kế ban đầu của lưới điện. Đặc biệt, để phục vụ tốt công tác kiểm tra trong quá trình quản lý vận hành, Tổng công ty sẽ tiếp tục đầu tư các công cụ và dụng cụ phục vụ công tác quản lý vận hành như: Mua sắm 72 thiết bị đo PD đa năng, 280 máy ảnh nhiệt cho TBA, 48 máy ảnh nhiệt cho đường dây và 300 bộ cắt gọt làm đầu cáp…, cũng như một số các thiết bị như: Máy cắt Reclose, cầu dao phụ tải, thiết bị chỉ báo sự cố…

 Bà Đỗ Nguyệt Ánh - thành viên HĐTV, Tổng giám đốc khẳng định, Tổng công ty sẽ tập trung thực hiện việc kiểm soát, cũng như phê duyệt các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện năng cho các đơn vị. Đồng thời, trên cơ sở thực hiện việc kiểm soát đặc biệt các chỉ tiêu này, Tổng công ty cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị báo cáo việc giao chỉ tiêu cho các đơn vị Điện lực, các đơn vị xí nghiệp quản lý lưới điện 110 kV. Và đây sẽ là căn cứ để Tổng công ty đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị, cũng như trách nhiệm của người đứng đầu.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị cần phải đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cũng như tiến hành song song việc đầu tư các trang thiết bị phục vụ trên lưới điện và triển khai giao chỉ tiêu SAIDI, SAIFI đối với các công ty điện lực, nhằm đưa lưới điện của các đơn vị có một kết cấu hoàn chỉnh, tin cậy và vận hành linh hoạt hơn, qua đó sẽ nâng cao khả năng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện".

P.Dung