Trên thực tế, số lượng DN Nhật hoạt động tại Việt Nam lớn hơn (khoảng gần 3.000 DN), vì có nhiều DN không tham gia vào hiệp hội. Nếu nhìn vào con số hội viên của Hiệp hội DN Nhật tại Việt Nam thì hàng năm đều tăng thêm trên 100 DN.

Điều này cho thấy việc đầu tư của các DN Nhật tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng hàng năm. Trong đó, phần lớn các DN Nhật đều đánh giá cao về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Điều này thể hiện rõ qua việc tăng điểm của các hạng mục “quy mô và tính tăng trưởng của thị trường”, “tình hình chính trị xã hội ổn định” và “môi trường sống lý tưởng cho người nước ngoài”.

Khảo sát cũng cho thấy, khi đầu tư vào Việt Nam, càng đầu tư lâu thì tỷ lệ DN có lãi càng cao, với tỷ lệ DN có lãi đạt 65,8% DN tham gia khảo sát, tăng 0,5 điểm phần trăm. Với DN Nhật Bản, thị trường Việt Nam đang có rất nhiều triển vọng hoạt động kinh doanh về cả thị trường nội địa cũng như thị trường xuất khẩu. Điều này tạo ra những tác động tốt cho mong muốn được tiếp tục kinh doanh và mở rộng kinh doanh của DN Nhật tại Việt Nam.

Phan Đức