Có thể nói, giáo dục chính trị, tư tưởng là một chức năng quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đoàn viên, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Quốc gia Hồ Chí Minh (Đoàn Tập đoàn) luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này. 

Trong thời gian qua, công tác giáo dục đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng về hình thức tổ chức thực hiện, luôn gắn với triển khai các hoạt động, phong trào của Đoàn với từng thời điểm, từng sự kiện, phù hợp với ĐVTN và hoạt động của Tập đoàn. Phương thức tổ chức thực hiện luôn đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng.

Đoàn Tập đoàn luôn đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên Dầu khí giàu lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề.

Đoàn Tập đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng hình ảnh thanh niên Dầu khí giàu lòng yêu nước, yêu ngành, yêu nghề, có bản lĩnh vững vàng, tri thức phong phú, có khát vọng sáng tạo và có lối sống đẹp, góp phần xây dựng Văn hóa doanh nghiệp PetroVietnam.

Không chỉ tổ chức học tập, quán triệt mà việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được Đoàn các cấp triển khai ở từng việc làm cụ thể. Thông qua học tập, cán bộ Đoàn, ĐVTN tự đề ra được nhiệm vụ cụ thể làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất kinh doanh, phát huy sáng kiến.

Song song với việc tổ chức thực hiện, triển khai các chương trình tuyên truyền, học tập, Đoàn Tập đoàn còn chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng kịp thời những ĐVTN thực hiện tốt các nội dung học tập và tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp đã hưởng ứng mạnh mẽ và triển khai sâu rộng các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn, các lực lượng vũ trang… do TW Đoàn, Đoàn Khối phát động. Bên cạnh các hoạt động tìm hiểu về lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ngành Dầu khí, các cơ sở Đoàn thường xuyên tổ chức giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà mái ấm, giúp đỡ các gia đình chính sách, thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ, tết, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, ngày truyền thống ngành và đơn vị… 

Để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, các cấp bộ Đoàn cũng tích cực đổi mới nội dung phương thức giáo dục của Đoàn được và đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo sức lan tỏa trong ĐVTN. Bên cạnh hình thức tuyên truyền theo phong cách “truyền thống” như tổ chức các tọa đàm, buổi nói chuyện, diễn đàn... thì các cơ sở Đoàn còn đẩy tuyên truyền trên hệ thống báo chí, bản tin, tờ tin của Đoàn, các đơn vị trong Tập đoàn đã chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông trong tuyên truyền, định hướng, giáo dục ĐVTN. Đoàn Tập đoàn đã tiếp cận và khai thác các phương tiện thông tin hiện đại như: internet, mạng xã hội như chuyên mục “Sắc màu cơ sở” trong tài liệu sinh hoạt, phần mềm hồ sơ quản lý đoàn viên và mạng xã hội “Tuổi trẻ Dầu khí” của Đoàn Tập đoàn; nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các ĐVTN, đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng đúng đắn cho các ĐVTN trong tình hình mới.

Với những nỗ lực của Đoàn Tập đoàn và các cấp bộ Đoàn, trong thời gian qua, ĐVTN Dầu khí luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong hoạt động SXKD, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào SXKD; đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đồng thời, ĐVTN Dầu khí cũng tích cực học tập, có ý thức và trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN của Đoàn Tập đoàn và các cơ sở Đoàn, giúp lực lượng ĐVTN thêm nhiệt huyết, tăng thêm lý tưởng, hoài bão và sự cống hiến cho công cuộc “tìm dầu” gian khổ nhưng đầy vinh quang.

Có thể nói, giáo dục chính trị, tư tưởng là một chức năng quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đoàn viên, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Quốc gia Hồ Chí Minh (Đoàn Tập đoàn) luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này. 

Có thể nói, giáo dục chính trị, tư tưởng là một chức năng quan trọng của tổ chức Đoàn nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đoàn viên, bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về lý tưởng cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức và lối sống đúng đắn, phù hợp với chuẩn mực xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Quốc gia Hồ Chí Minh (Đoàn Tập đoàn) luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này. 


An An