Kết quả khảo sát cho thấy các đơn vị chức năng: Cơ quan Thú y vùng IV; Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng III; Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Đà Nẵng; Cảng vụ hàng không miền Trung; Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng đều có hệ thống CNTT đảm bảo và sẵn sàng kết nối thực hiện NSW. 

Tuy nhiên, về thời điểm và lộ trình triển khai Hải quan Đà Nẵng đang chờ kế hoạch, lộ trình cụ thể của Tổng cục Hải quan. 

Được biết, NSW qua đường hàng không được thực hiện đầu tiên tại địa bàn sân bay quốc tế Nội Bài từ ngày 1-1-2017. 

Hãng hàng không tham gia thực hiện đầu tiên là Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

L.Hiệp