Trước áp lực của dư luận, cũng bằng văn bản nhưng lần này là Công văn số 81/CV-TCKT của Công ty cổ phần Đầu tư 557 do ông Đoàn Tường Triệu - Giám đốc điều hành được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UB Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Trong công văn này, phía Công ty cổ phần Đầu tư 577 giải đáp những bức xúc của cư dân và dư luận, trong đó có việc đã phối hợp với Công ty Hùng Thanh đứng ra xử lý vụ việc, đã có mức hỗ trợ cho các cư dân.

Để khắc phục sự cố cháy xảy ra phía Công ty Hùng Thanh có khả năng sẽ phá sản.

Ngoài ra, trong công văn này có nêu Công ty cổ phần Đầu tư 577 chỉ sở hữu vốn góp vào Công ty Hùng Thanh và Công ty Hùng Thanh có pháp nhân độc lập, là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina Plaza theo Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 59/QĐ-SXD-PTN ngày 25-5-2009. Công ty Hùng Thanh đã chọn và ký hợp đồng với Công ty cổ phần Dịch vụ Địa ốc Sài Gòn quản lý vận hành tòa nhà Carina Plaza.

Để khắc phục sự cố cháy xảy ra phía Công ty Hùng Thanh có khả năng sẽ phá sản nên Công ty cổ phần Đầu tư 557 quyết định hỗ trợ Công ty Hùng Thanh “nhân lực, tài lực, vật lực” để Công ty Hùng Thanh kịp thời khắc phục sự cố.

Anh Thư