Theo kết luận thanh tra, năm 2005, Công ty Vĩnh An được UBND tỉnh Đắk Nông giao 1.442,4ha đất để trồng cao su và trồng rừng và khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Vào thời điểm giao đất, trong tổng diện tích hơn hơn 862,2ha đất cho thuê để trồng cao su và trồng rừng có 434ha đất có rừng, 421ha đất do người dân lấn chiếm làm nương rẫy; riêng hơn 580ha đất trên địa bàn xã Ea Pô được giao khoanh nuôi bảo vệ, hoàn toàn là đất rừng. Tuy nhiên, kể từ năm 2005 đến 2010, DN này đã buông lỏng quản lý, không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, để người dân lấn chiếm, xâm canh, chặt phá hơn 930ha.

Nhiều diện tích rừng ở Đắk Nông được giao cho các doanh nghiệp đã bị tàn phá nặng nề.

Đặc biệt, trong số 580ha rừng được tỉnh giao để khoanh nuôi bảo vệ rừng đã bị người dân xâm canh, lấn chiếm, chặt phá gần hết. Vẫn theo Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông, từ năm 2012 đến nay, DN này không cung cấp tài liệu chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn tiền thuê đất.

Vì vậy, Sở TN&MT đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tính toán giá trị của 580,2ha rừng đã mất để tham mưu tỉnh yều cầu Công ty Vĩnh An đền bù theo quy định; đề xuất hướng xử lý trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc để gần 600ha rừng bị “xóa sổ”; kiến nghị tỉnh chỉ đạo việc sớm thu hồi 688,6ha đất được giao cho Công ty Vĩnh An đã bị người dân xâm canh, lấn chiếm.

Sở TN&MT Đắk Nông cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tính toán giá trị của diện tích rừng do Công ty Vĩnh An quản lý bị tàn phá để yêu cầu doanh nghiệp này bồi thường.

Văn Thành