Một trong những điểm đáng chú ý trong tờ trình lần này là Bộ quyết định xe công nghệ không phải taxi. Tuy nhiên, tại Tờ trình Chính phủ, Bộ GTVT cho rằng, loại hình xe công nghệ còn tồn tại một số khuyết điểm như do nhu cầu cao nên lượng xe cũng tăng mạnh, gây khó khăn cho quản lý; một số lái xe không chấp hành dán phù hiệu đầy đủ, không chịu chế tài quản lý liên quan đến việc cấm xe trên một số tuyến phố của các Sở GTVT địa phương…

Một trong những điểm nổi bật, vẫn còn gây tranh cãi mà Bộ GTVT cho rằng, chờ quyết định của Chính phủ đó là xe công nghệ là xe hợp đồng hay taxi và có gắn mào cho loại hình xe công nghệ hay không? Bộ GTVT trình Chính phủ 2 phương án, trong đó, phương án 1 là xe hợp đồng điện tử như Grab, T.NET, GOFAST… phải có phù hiệu “Xe hợp đồng điện tử”; không phải là xe taxi (không phải gắn mào như xe taxi truyền thông).

Còn phương án 2, theo đề xuất của Hiệp hội taxi Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, quy định toàn bộ các phương tiện kinh doanh vận tải có sức chứa dưới 9 chỗ ứng dụng phần mềm tính tiền và quyết định có đi hay không trước khi ký hợp đồng. “Đây là một trong số các nội dung còn có ý kiến khác nhau. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị xin ý kiến thành viên Chính phủ xem xét quyết định”, lãnh đạo Bộ GTVT bày tỏ.

Sau 5 lần trình Dự thảo, Bộ GTVT vẫn thấy “mắc” về quy định quản lý kinh doanh vận tải bằng ôtô.

Về quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng du lịch và lái xe không được đón, trả khách thường xuyên, lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh và quy định trong thời gian một tháng, mỗi xe không được thực hiện quá 30% tổng số chuyến của xe đó (xác định thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và hợp đồng vận tải) có điểm khởi hành và điểm kết thúc trùng nhau (trừ những vị trí do UBND cấp tỉnh công bố), tờ trình của Bộ GTVT cũng đưa ra 2 luồng ý kiến.

Ý kiến thứ nhất: Thống nhất với nội dung dự thảo tại điểm d, điểm đ Điều 7 và điểm d, điểm đ Điều 8 của dự thảo Nghị định. Đây là quan điểm của Ban soạn thảo, Tổ biên tập, đại diện nhóm phóng viên làm báo về lĩnh vực giao thông và tại Báo cáo Thẩm định số 97/BC-BTP ngày 19-4-2018, Bộ Tư pháp cho rằng: Ý kiến thứ hai: Đề nghị bỏ quy định này vì nội dung này không rõ mục tiêu quản lý, hạn chế đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện dịch vụ vận chuyển, đưa đón cán bộ, công nhân viên theo hợp đồng cho các cơ quan, doanh nghiệp.

Quan điểm của Bộ GTVT thống nhất thực hiện theo ý kiến thứ nhất do vận tải hành khách theo hợp đồng không theo tuyến cố định, vận tải khách du lịch theo bản chất của hợp đồng và du lịch không thể có tính chất lặp đi lặp lại và ngẫu nhiên thường xuyên xuất phát và kết thúc tại một điểm cố định.

Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm kiểm soát và xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nếu quy định này bị dỡ bỏ thì vô hình chung sẽ tạo thêm kẽ hở về pháp luật để “xe dù, bến cóc” và không có thêm giải pháp gì để kiểm soát và xử lý đối với đối tượng này.

Quy định này là cơ sở để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm việc thực hiện điều kiện kinh doanh vận tải của các cơ quan quản lý nhà nước. Đây là một trong số các nội dung còn có ý kiến khác nhau. Do vậy, Bộ GTVT đề nghị xin ý kiến thành viên Chính phủ xem xét quyết định.

Phạm Huyền