Ngày 13-7, bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt rất thấp (năm 2017 xếp thứ 62/63 tỉnh, thành trong cả nước) do còn tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN). Cụ thể có 65% DN được khảo sát cho biết, tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết thủ tục hành chính cho DN là phổ biến.

Bà Hằng cho rằng, nguyên nhân chỉ số PCI nằm gần bét bảng còn do khâu tổ chức thực hiện ở một số sở, ngành và địa phương chưa tốt, thiếu tính đồng bộ, nhất là sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành chưa nhịp nhàng. Bên cạnh  đó, việc phân công đơn vị phụ trách các chỉ số thành phần chưa thật sự sát chức năng, nhiệm vụ, cộng với trách nhiệm của các cơ quan được phân công đảm nhiệm các chỉ số thành phần chưa cao (năm 2017 chỉ có 17/37 đơn vị xây dựng kế hoạch, 24/37 đơn vị có gửi báo cáo), thiếu giải pháp hiệu quả để cải thiện từng chỉ số. Mặt khác, chưa có biện pháp xử lý, kiểm điểm trách nhiệm đối với các đơn vị được phân công phụ trách trực tiếp từng chỉ số thành phần.

Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Phước cũng “góp phần” làm chỉ số PCI của địa phương này đạt thấp.

“Để cải thiện chỉ số PCI, tỉnh sẽ khắc phục những điểm yếu, đặc biệt tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc cải thiện các chỉ số thành phần đạt thấp như thiết chế pháp lý, ANTT, dịch vụ hỗ trợ DN, tính cạnh tranh bình đẳng, đào tạo lao động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức... Thực hiện cắt giảm 30% thủ tục đối với DN, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin”, bà Hằng nói.

Về thắc mắc của người dân, tại sao tỉnh đã có Trung tâm hành chính công, nhưng chỉ số PCI vẫn thấp? Cấp dưới nhũng nhiễu, cấp trên xử lý như thế nào?, bà Hằng nói Trung tâm hành chính công là nơi tiếp nhận, không phải là nơi xử lý hồ sơ. Vì thế, đơn vị này chỉ góp một phần chứ không thể quyết định đến vấn đề này. Việc nhũng nhiễu chưa được xử lý là bởi chưa có chế tài và chưa có địa chỉ cụ thể. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những cơ sở để tỉnh đã và đang điều động, luân chuyển cán bộ một số lĩnh vực, sở, ngành.

Đức Trí