Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông thông tin, tính đến hết tháng 10/2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên toàn tỉnh là 563.472 người, đạt 99,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 32.096 người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 6.752 người; số người tham gia BH thất nghiệp là 26.513 người. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,9%...

Báo cáo của BHX tỉnh Đắk Nông cho thấy, tính đến 31/10/2020, số thu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT đạt 889.072 triệu đồng, tăng 16,59% so với cùng kỳ năm trước, đạt 85,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (kế hoạch BHXH Việt Nam giao tháng 10 đạt 80,5%). 

Một số hình ảnh tại cuộc họp báo.

Về công tác giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHYT, ông Nguyễn Khắc Tuấn cho biết thêm, BHXH tỉnh đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH luôn được kịp thời, đảm bảo đúng theo quy trình quy định của ngành. Số người hưởng chế độ BHXH trong tháng 10/2020 là 474 người, giảm 7,5% so với tháng trước, bằng so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến 31/10/2020 là 4.337 lượt người. Trong tháng 10/2020 chính là số lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT đạt 102.129 lượt người, tăng 23,6% với tháng trước với số tiền thanh toán BHYT là 27.120 triệu đồng, tăng 17,5% so với tháng trước.

Nguyên nhân số lượt người KCB tăng so với tháng trước được lãnh đạo BHXH tỉnh Đắk Nông lý giải là do tháng 10/2020 dịch bệnh COVID-19 đã được ngăn chặn nên người dân thường xuyên đi KCB BHYT. Tuy nhiên con số này lại giảm so với cùng kỳ năm trước do năm nay tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện dãn cách xã hội nên dẫn đến trong 10 tháng năm 2020 một số người bệnh bệnh mắc nhẹ không đi KCB BHYT, còn một số người mắc bệnh mạn tính được cấp thuốc điều trị ngoại trú BHYT.

BHXH tỉnh Đắk Nông đã tiến hành thanh tra chuyên ngành 6 đơn vị, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động 4 đơn vị, kiểm tra đại lý thu, đại diện chi trả 6 đơn vị, kiểm tra cơ sở KCB 1 đơn vị, thanh tra liên ngành 4 đơn vị, thanh tra chuyên ngành đột xuất 2 đơn vị. Lũy kế từ đầu năm thanh tra chuyên ngành 42/59 đơn vị, kiểm tra nội bộ 4/4 đơn vị, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động 16/20 đơn vị, kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh 4/5 đơn vị, kiểm tra đại lý thu, đại diện chi trả 8/8 đơn vị, thanh tra liên ngành 4/7 đơn vị, thanh tra chuyên ngành đột xuất 10 đơn vị. Tổng thanh tra, kiểm tra 88/103 đơn vị, đạt 85% kế hoạch BHXH Việt Nam giao…

Tại buổi họp báo, trao đổi những khó khăn của BHXH tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Khắc Tuấn cũng nêu kiến nghị đối với BHXH Việt Nam, trong đó có  công tác thu; đồng thời nêu rõ, thời gian tới, BHXH tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Chương trình hành động của BHXH tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ; chỉ đạo BHXH các huyện căn cứ nhiệm vụ của ngành BHXH, của đơn vị kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tăng cường các biện pháp thu BHXH, BHYT, BHTN nhằm hoàn thành kế hoạch giao năm 2020; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu cho chuyên quản thu BHXH các huyện; Đôn đốc các đơn vị nộp BHXH, BHYT, BHTN còn nợ đọng và phát sinh trong năm, hạn chế nợ xuống mức cho phép của BHXH Việt Nam.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác truyền thông BHXH, BHYT với các hình thức khác nhau nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân về KCB BHYT và tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, nhất là các đơn vị nợ đọng kéo dài; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT…

Đáng chú ý, những cán bộ làm công tác tuyên truyền BHXH, BHYT đầy nhiệt huyết đã đến nhà người dân vào ban tối ở các thôn, buôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện…

Tại cuộc họp báo, đại diện Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh và các đơn vị thường xuyên phối hợp với BHXH như Ban Tuyên giáo, Bưu điện, Hội Nông dân, Hội phụ nữ tỉnh Đắk Nông …đã chia sẻ về công tác phối hợp cũng như giải đáp những thắc mắc mà đại biểu nêu ra tại cuộc họp.

Anh Hiếu