Gói tín dụng này được triển khai từ ngày 31/3/2020 đến 31/7/2020, hoặc đến khi hết quy mô gói nhằm hỗ trợ khách hàng cá nhân. Đây là gói tín dụng tiếp nối của gói Kết nối vươn xa với quy mô 7.000 tỷ đồng, triển khai từ ngày 19/3/2020 và đã kết thúc trước hạn vào ngày 31/3/2020. 

Đối với các khách hàng mới (có quan hệ tín dụng với BIDV dưới 6 tháng hoặc không có số dư cấp tín dụng và không có hợp đồng cấp tín dụng còn hiệu lực giải ngân, phát hành bảo lãnh, cam kết thanh toán với thời gian trên 12 tháng) thì được hưởng lãi suất chỉ từ 6,5%/năm đối với khoản vay dưới 6 tháng, và từ 7%/năm đối với khoản vay từ 6 tháng đến 12 tháng. 

Các khách hàng khác cũng được BIDV hỗ trợ lãi suất chỉ từ 7%/năm đối với khoản vay kỳ hạn dưới 6 tháng và từ 7,5%/năm đối với khoản vay từ 6 tháng đến 12 tháng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, BIDV đã giải ngân hơn 17.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi từ 6,5%/năm nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân sản xuất, kinh doanh và giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Các gói vay đều được đông đảo khách hàng quan tâm, ủng hộ và nhanh chóng kết thúc trước hạn.

Nguyễn Hưng