Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông BIDV, HĐQT BIDV đã công bố ông Lê Kim Hòa (Phó Tổng Giám đốc BIDV) và ông Trần Xuân Hoàng (Phó Tổng Giám đốc BIDV) đảm nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022.

Ông Phan Thanh Hải (Trưởng khối Ngân hàng Bán buôn kiêm Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn BIDV), ông Hoàng Việt Hùng (Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV), bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao (Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Nội) và ông Trần Long (Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Thành) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc BIDV. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 12/3/2020.

Với quyết định bổ sung nhân sự mới, Chủ tịch HĐQT BIDV hiện vẫn là ông Phan Đức Tú và 9 thành viên. Ban Tổng Giám đốc do ông Lê Ngọc Lâm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách và 11 Thành viên Ban Điều hành.

Nguyễn Hưng