Kết thúc năm 2017, tổng tài sản của Agribank đạt gần 1 triệu 200 ngàn tỷ đồng. Nguồn vốn huy động đạt gần 1 triệu 100 ngàn tỷ đồng (chủ yếu là vốn huy động từ dân cư). 

Dư nợ cho vay và đầu tư nền kinh tế tăng 17,6% so với năm 2016, đạt gần 900 ngàn tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn đạt 650 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,6% dư nợ. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu nội bảng là 1,54%. Lợi nhuận trước thuế tăng 20% (đạt 5.018 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay). Nộp ngân sách Nhà nước 1.200 tỷ đồng…

Agribank vinh dự được Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Lao động, Sao Vàng đất Việt, Doanh nghiệp phát triển bền vững, Ngân hàng thương mại duy nhất 5 năm liên tiếp nằm trong Top 10 Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500); được Đảng, Chính phủ ghi nhận là Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời kỳ đổi mới, Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và phát triển cộng đồng, Ngân hàng Vì cộng đồng…

Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho thành tựu vẻ vang của 30 năm xây dựng và phát triển.

Agribank hiện là NHTM duy nhất Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch có mặt khắp mọi vùng, miền, huyện đảo, với gần 40.000 cán bộ, người lao động. Agribank được bình chọn đứng thứ 446/1.000 Ngân hàng lớn nhất thế giới, nhiều năm liền đạt Top 10 VNR500, là đối tác tin cậy của hàng triệu khách hàng, đối tác, tổ chức tài chính quốc tế... 

Tháng 6/2017, Agribank được tổ chức xếp hạng thế giới Fitch Ratings nâng triển vọng Xếp hạng Nhà phát hành nợ dài hạn của Agribank lên mức “Tích cực” từ “Ổn định”. 

Tiếp sau đó, ngày 27/02/2018, tổ chức tín nhiệm Fitch Ratings đã tiếp tục xếp hạng nhà phát hành nợ dài hạn của Agribank ở mức B+ với triển vọng “Tích cực”, sàn xếp hạng hỗ trợ ở mức “B+”. Tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu các NHTM trong Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2016 (VNR 500) và được trao tặng giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam 2016…

Agribank xác định năm 2018 là năm then chốt trong lộ trình thực hiện Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục củng cố, ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, giải quyết dứt điểm các bất cập, tồn tại, tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tiền tệ, tín dụng “tam nông”, khôi phục vị thế hoạt động tại khu vực thành thị; Kiểm soát tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; đa dạng hóa SPDV trên nền tảng công nghệ hiện đại; nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Việt Nam và quốc tế; quyết liệt triển khai Kế hoạch cổ phần hóa Agribank theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Với khí thế tự hào từ truyền thống vẻ vang 30 năm dựng xây và phát triển, toàn thể cán bộ người lao động Agribank sẵn sàng tâm thế mới, khí thế mới thi đua sôi nổi hoàn thành những mục tiêu kinh doanh đã được Hội đồng Thành viên và Ban điều hành đề ra.

Trong những tháng đầu năm 2018, toàn hệ thống đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng trưởng. Tính đến 31/05/2018, vốn huy động đạt 1.101.928 tỷ đồng, tăng 3,8% so với đầu năm. Dư nợ cho vay đạt 911.823 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. 

Thu dịch vụ đạt 2.159 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ, đạt 40% kế hoạch năm 2018. Các tỷ lệ an toàn hoạt động đáp ứng theo quy định. Trong những tháng tiếp theo, với việc tập trung mọi nguồn lực toàn hệ thống quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Với xu thế hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang trong giai đoạn khởi phát và sẽ nhanh chóng thể hiện sự chiếm lĩnh trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng thời làm thay đổi hoàn toàn hệ thống sản xuất và quản trị, thì việc Việt Nam - một nước nông nghiệp truyền thống - ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất nông nghiệp để có nền sản xuất nông nghiệp thông minh là xu hướng tất yếu và Agribank tất nhiên không thể đứng ngoài làn sóng này.

PV