Theo thông báo này, có 104 doanh nghiệp đăng ký giá và 199 doanh nghiệp kê khai giá tại Bộ Tài chính. 

Các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính gồm các doanh nghiệp kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật, vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, muối ăn, đường ăn, thóc gạo tẻ thường,... 

Các doanh nghiệp thực hiện kê khai giá tại Bộ Tài chính gồm các doanh nghiệp khí dầu mỏ hóa lỏng, phân đạm, thuốc bảo vệ thực vật, vaccine phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, xi măng, thép xây dựng, dịch vụ tại cảng biển…

B.K