Trong đó, có 202 dòng sản phẩm sữa mới được công bố trên cơ sở rà soát hồ sơ xác định giá tối đa, đăng ký giá và kê khai giá của các doanh nghiệp và 606 dòng sản phẩm sữa đã lưu thông trước khi công bố thực hiện bình ổn giá, mức giá bán lẻ của các dòng sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã giảm từ 0,1% - 34%. 

Mặt bằng giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được giảm và thiết lập ổn định trong một thời gian dài.

H.A.