Các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đang thông tin cho nhân dân về những dấu hiệu sai phạm của Trung tâm này để tránh rủi ro, tổn thất về kinh tế. 

Theo kết quả xác minh ban đầu của công an Thanh Hóa, Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới có văn phòng tại địa chỉ 447 đường Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa, trong quá trình hoạt động đã vận động hơn 1.000 người trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp một lượng tiền lớn. 

Theo hứa hẹn của nhân viên Trung tâm, người dân chỉ cần đóng 1,2 triệu đồng trong vòng 1 năm sẽ có 5,2 triệu đồng; đồng thời nếu giới thiệu được thêm 1 người tham gia nộp tiền sẽ được thêm 500.000 đồng. Hình thức hoạt động của Trung tâm này có dấu hiệu của loại hình kinh doanh đa cấp. 

Trung tâm này thay vì vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước quyên góp, ủng hộ nông dân nghèo, các thành viên của trung tâm lại vận động chính người dân trong đó có nhiều hộ nghèo đóng góp tiền để tham gia chương trình.

Trước đó, Công an Thanh Hóa đã triệu tập gần 100 người hoạt động ở các Chi nhánh của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới để làm rõ những dấu hiệu vi phạm của Trung tâm này.

P.A.