Đến chiều cùng ngày, bức tượng đã được tháo dỡ đến vai và sẽ hoàn thành trong 4 ngày nữa. Còn về trách nhiệm của chính quyền địa phương xung quanh việc Công ty TNHH MGA Việt Nam xây trái phép tượng, ông Lên cho biết Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VHTT&DL phối hợp cùng Văn phòng UBND tỉnh tiến hành rà soát, kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan. Khi có kết quả sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam được Công ty TNHH MGA Việt Nam xây dựng trái phép.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, Công ty TNHH MGA Việt Nam tiến hành thi công xây dựng hạng mục công trình tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam. Đây được cho là công trình sẽ xâm phạm đến di tích văn hóa lịch sử gây bức xúc cho người dân trên địa bàn TP Châu Đốc và nhân dân có tín ngưỡng Bà Chúa Xứ. 

Theo đó, hạng mục công trình này nằm trong đồ án quy hoạch chi tiết của Khu Du lịch Văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo Núi Sam (phần trên núi) với tỷ lệ 1/500 và đã được UBND tỉnh An Giang chấp thuận tại Thông báo số 52/TB-VPUBND ngày 6-2, cũng được Bộ VHTT&DL thống nhất về chủ trương xây dựng tại Văn bản số 626/BVHTTDL-DSVH ngày 13-2.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật về di sản văn hóa, quản lý đầu tư xây dựng và cấp phép xây dựng thì Công ty TNHH MGA Việt Nam chưa hoàn chỉnh hồ sơ để lập thủ tục trình cấp thẩm quyền cho ý kiến cấp phép xây dựng. Ngoài ra, Công ty này cũng chưa kết hợp với chính quyền địa phương tham khảo ý kiến của cộng đồng tại địa phương nhằm tạo sự đồng thuận về việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ. 

Sau khi phát hiện Công ty TNHH MGA Việt Nam xây dựng hạng mục tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam chưa đúng các quy trình, thủ tục theo pháp luật, UBND tỉnh An Giang đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư tạm ngừng thi công hạng mục trên, để hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan theo tinh thần Văn bản số 626/BVHTTDL-DSVH ngày 13-2-2018 của Bộ VH-TT&DL và chờ sự cho phép của cấp thẩm quyền. 

Thế nhưng, Công ty TNHH MGA Việt Nam vẫn tiếp tục thi công hoàn thành tượng Bà Chúa Xứ. Đến ngày 21-2, UBND TP Châu Đốc đã lập biên bản yêu cầu chủ đầu tư ngưng ngay việc thi công, đồng thời cắt cử lực lượng chức năng túc trực tại công trình.

Đến ngày 28-2, UBND tỉnh An Giang đã có cuộc họp với đại diện Công ty TNHH MGA Việt Nam. Tại đây,ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kết luận: Việc xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam, Công ty TNHH MGA Việt Nam chưa lập đầy đủ thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định, đồng thời việc xây dựng tượng này chưa được sự ủng hộ của nhân dân và một số nhà khoa học. Do vậy, việc Công ty TNHH MGA Việt Nam đề nghị tự nguyện tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam, UBND tỉnh hoan nghênh sự tự giác trên. Đề nghị Công ty TNHH MGA Việt Nam nghiên cứu đầu tư hạng mục khác tại nơi này.


Trần Lĩnh