Ngày 5/1, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đã có báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử lý các đơn vị có liên quan đến các vi phạm tại Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô có mức đầu tư 200 tỷ đồng. Cho rằng việc chủ đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô quyết định thực hiện các công việc như: Xử lý thấm nền đập, bổ sung biện pháp dẫn dòng trong mùa lũ 2020… khi chưa có ý kiến của người quyết định đầu tư là vượt thẩm quyền, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định pháp luật về quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Sở NN&PTNT cũng đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt theo quy định pháp luật đối với đơn vị chủ đầu tư dự án về hành vi tự quyết định điều chỉnh thiết kế mà không được thẩm định hoặc phê duyệt.

Nhiều hạng mục của dự án thi công chậm tiến độ từ 3-5 tháng.

Theo Sở NN&PTNT, quá trình khảo sát đánh giá địa chất nền đập, xác định trữ lượng và chỉ tiêu cơ lý của mỏ vật liệu đắp đập không phù hợp dẫn đến thiếu đất trong quá trình thi công, xác định cấp đất đá không phù hợp (phát sinh khối lượng đào đá móng tràn, vai tràn, móng cống). Do đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tư vấn thiết kế.

Hạng mục xử lý nền đập (bổ sung thêm khoan phụt vữa) chưa được người quyết định đầu tư cho phép nhưng để tổ chức thi công là vi phạm. Do đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính và buộc đơn vị tư vấn giám sát có trách nhiệm tổ chức khắc phục hậu quả theo quy định.

Đối với đơn vị thi công, hạng mục xử lý nền đập (bổ sung thêm khoan phụt vữa) chưa được người quyết định đầu tư cho phép nhưng đã tổ chức thi công là vi phạm. Do đó, Sở NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Gia Lai xử phạt vi phạm hành chính; đơn vị thi công có trách nhiệm tổ chức khắc phục hậu quả theo quy định.

Như Báo CAND đã phản ánh, Dự án Hồ chứa nước Ia Rtô có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn lập dự án là Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi. Nhà thầu xây lắp là Liên danh Công ty TNHH ĐTXD KACON và Công ty TNHH Xây dựng Thuận Nguyên; nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình là Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng thủy lợi II (HEC II) và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Việt.

Theo quyết định đầu tư, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2020 và phục vụ cấp nước tưới cho 600ha cây trồng (120ha lúa 2 vụ, 400ha mía, 80ha hoa màu) và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 40.000 người dân trên địa bàn thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình xây dựng công trình, chủ đầu tư dự án đã tự ý thay đổi biện pháp xử lý thấm nền đập bằng tường hào Bentonai thành phương pháp khoan phụt vữa và tường hào Bentonai. Công việc này đã được tổ chức thực hiện xong từ tháng 6-2020 dù cơ quan thẩm quyền chưa cho phép thực hiện. Việc này đã làm tăng giá trị hợp đồng thêm 8,3 tỷ đồng. Đây là hành vi vi phạm quy định của Luật Xây dựng và quy định UBND tỉnh Gia Lai về quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tại Hạng mục đập của hồ chứa thiếu khoảng 240.000m3 đất đắp thượng, hạ lưu đập và lõi chống thấm. Kinh phí tăng thêm cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn… đề nghị bổ sung khoảng hơn 8,1 tỷ đồng.

Nguyên nhân của tình trạng thiếu đất bồi đắp là do thiết kế bãi vật liệu để khai thác đắp đập không đủ trữ lượng; đất đắp khối chống thấm thiết kế khai thác ở bãi khai thác không phù hợp về cự ly theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện dự án còn phát sinh một số công việc khác với mức kinh phí dự kiến bổ sung khoảng hơn 6,1 tỷ đồng. Tổng cộng, kinh phí cho các khối lượng, công việc bổ sung và phát sinh nêu trên là khoảng hơn 23,1 tỷ đồng.

Từ các nội dung sai phạm và công việc phát sinh không tính toán được khi thiết kế, lập dự án công trình đã dẫn đến tiến độ thi công các hạng mục công trình đều chậm hơn so với bảng tiến độ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công vượt lũ của công trình.

Chí Hào