Nguyên nhân do công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần (BOD5 vượt 1,22 lần) với lượng nước thải 289,56 m3/ngày. 

Ngoài ra, Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - Chi nhánh 3 tại Bến Tre phải có biện pháp khắc phục hậu quả, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả nước thải ra môi trường; chi trả tiền phân tích mẫu nước thải với số tiền là 1,5 triệu đồng...


Trần Lĩnh