Từ tháng 5-2015, Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới đã thành lập các điểm giao dịch chương trình “Trái tim Việt Nam” và bổ nhiệm trưởng giao dịch trên địa bàn Thanh Hoá để triển khai chương trình trên nhiều địa bàn. Trung tâm đã vận động trên 1.000 người tham gia làm thành viên và thu một số lượng lớn tiền đóng góp của họ.

Để “hợp pháp” hoá hoạt động trên, ngày 6-8-2015, trung tâm trên mới có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa để đề nghị phối hợp và tạo điều kiện triển khai chương trình. Ngày 19-8, văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn gửi các Sở, ban, ngành liên quan xem xét công văn để báo cáo chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Trung tâm trên đã vận động trên 1.000 người tham gia làm thành viên và thu một số lượng lớn tiền đóng góp của họ.

Một điểm giao dịch của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn Thanh Hoá.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, việc triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam” của trung tâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá không đúng tôn chỉ, mục đích của chương trình đề ra. Thay vì vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước quyên góp, ủng hộ nông dân nghèo; các thành viên của trung tâm lại vận động chính người dân (là đối tượng cần được hỗ trợ) đóng góp tiền để được tham gia chương trình.

Ngoài ra, hoạt động trên có dấu hiệu “biến tướng” trong việc phổ biến chính sách hỗ trợ thành viên để thu hút, vận động nhiều người tham gia, xây dựng mạng lưới thành viên và đóng tiền theo các mã với số lượng lớn, tương tự như hoạt động kinh doanh hình tháp. 

Để trở thành thành viên của trung tâm, mỗi người phải “ủng hộ” mức tối thiểu là 1.200.000 đồng (gọi là một mã). Người tham gia có thể đóng nhiều mã; từ mã thứ 2 trở đi chỉ phải đóng 700.000 đồng; khi thành viên cũ vận động một người khác tham gia làm thành viên mới thì trung tâm sẽ hỗ trợ cho thành viên cũ số tiền là 500.000 đồng (số tiền này được khấu trừ luôn vào số tiền 1.200.000 đồng do thành viên mới đóng góp).

Các thành viên của trung tâm khi vận động người dân tham gia làm thành viên chương trình đều cam kết bằng miệng là sau một năm người đăng ký thành viên là đóng tiền sẽ nhận được số tiền hỗ trợ tương ứng 5.250.000 đồng/mã và nhân theo tổng số mã tham gia. Do đó, chỉ trong thời gian ngắn hoạt động này đã thu hút rất nhiều người tham gia chương trình với hình thức đóng góp theo các mã để hy vọng sẽ được chi trả lợi nhuận tương đương với lợi nhuận 450% đến 700% năm/tổng số tiền đóng góp; đồng thời tích cực vận động, lôi kéo thêm nhiều người tham gia để được hưởng chính sách hỗ trợ của trung tâm khi phát triển thành viên mới.

Qua kiểm tra thực tế, hầu hết các thành viên khi tham gia đều đóng trến mức tối thiểu (từ 1.900.000 – 7.500.000 đồng), cá biệt, có một số trường hợp đã đóng hàng chục triệu đồng…

P. Thuỷ