Tạo điều kiện thuận lợi cho công dân

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận Hồ Lâm cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2018, số lượt người đến phòng tiếp công dân của Sở là 58 lượt/82 người, trong đó lãnh đạo Sở tiếp 7 lượt/10 người. Hầu hết nội dung công dân thắc mắc các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án: Khu dân cư Hùng Vương 2, Sông Dinh 3, đường Lê Duẩn...

Các vấn đề thắc mắc, phản ánh của công dân đều được giải thích cụ thể và hướng dẫn gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Trong các cuộc họp giao ban hàng, tháng, quý, Sở đã thường xuyên nhắc nhở các phòng, đơn vị tổ chức kiểm tra và chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 27-CT/TU; kiểm tra đột xuất đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, qua đó chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường đã công khai đầy đủ các thủ tục hành chính và tất cả các loại phí, lệ phí tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ thực hiện thủ tục hành chính.

Quá trình giải quyết hồ sơ thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thời gian quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh, không đặt thêm các thủ tục khác ngoài quy định. Các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc đã tiến hành rà soát và sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với quy định về tài chính theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành Công văn số 685 và thường xuyên có văn bản, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, giờ giấc làm việc. Công văn số 4823 triển khai Quy chế làm việc của UBND tỉnh gắn với tăng cường kỷ cương, trách nhiệm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Công khai đầy đủ thủ tục hành chính về đất đai để tạo điều kiện cho người dân đang là vấn đề dặt ra tại nhiều địa phương. Ảnh minh họa: CTV.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra vi phạm

Công tác thanh tra, kiểm tra, tham mưu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai luôn được Đảng ủy và lãnh đạo Sở tỉnh Bình Thuận quan tâm và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thanh Cho, hằng năm Sở đều thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra đối các đơn vị theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh, như kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đức Linh và thị xã La Gi.

Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với các dự án nông, lâm nghiệp (2 đơn vị), các dự án du lịch, khu đô thị, khu công nghiệp (2 đơn vị); thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai đối với Công ty cổ phần Thái Vân (Bắc Bình), Công ty TNHH Thắng Linh, Công ty TNHH Hương Hải (Hàm Tân); Công ty cổ phần Cát Vân, Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Danh Việt (Hàm Tân). Đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với 8 đơn vị, với tổng số tiền là 37 triệu đồng.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng tiến hành thực hiện thanh tra theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh kiểm tra nội bộ việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn; kiểm tra, xác minh việc sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích trên đất nhận khoán thuộc địa bàn xã Hàm Thạnh, xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam của 11 hộ công nhân viên của Công ty TNHH Một thành viên Lâm Nghiệp Bình Thuận.

Đồng thời, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, 4; kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1A địa bàn huyện Bắc Bình; kiểm tra việc sử dụng đất của Công ty cổ phần Xây dựng Phát triển hạ tầng Bình Thuận tại Xưởng cơ khí 1-5 thuộc khu phố 6, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết.

“Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40 - CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các tổ chức đoàn thể trong Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh như: Công đoàn, Đoàn cơ sở và Chi hội Cựu Chiến binh đã tổ chức triển khai quán triệt các thành viên trong tổ chức mình tham gia học tập Luật Phòng, chống tham nhũng, lãng phí và hưởng ứng tích cực về phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại đơn vị.

Nhận thức của đông đảo cán bộ công nhân viên chức đã chuyển biến rõ nét; kỷ cương, kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm”, ông Hồ Lâm khẳng định.

Diệu Thúy