Mỗi công trình này có tổng trữ lượng hơn 30m³, cung cấp nước cho khoảng 700 hộ dân, trên tổng số 2.500 hộ dân toàn xã. Thế nhưng, sử dụng đến năm 2014 thì có 2 công trình tại thôn Tiên Xuân 1 và Mỹ Sơn bị hư hỏng phải bỏ hoang. Còn 1 công trình thì đang hoạt động cầm chừng cung cấp nước cho 150 hộ dân thôn Diêm Phổ…  

Lãnh đạo xã Tam Anh Nam cho biết, hằng tháng, mỗi người dân đóng 4.000 đồng/m3 nước, nhưng không đủ trả tiền điện, tiền công cho người vận hành trông coi công trình hoạt động nên xã phải lấy ngân sách bù vào… 

Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Anh Nam, giải thích thêm rằng, do nước giếng tại 2 công trình nước sạch thôn Tiên Xuân 1 và Mỹ Sơn đã cạn nên không thể bơm được. Sau khi nghe người dân nêu ý kiến, các ban, ngành địa phương cũng đã họp, thuê người sửa chữa, nhưng không được đành phải bỏ đến nay.

“Hiện tại, vấn đề nước sạch cho người dân dùng rất khó khăn. Vì thế, hai công trình nước sạch đã dừng hoạt động rất cần sự quan tâm được đầu tư kinh phí sửa chữa của cấp trên”, ông Khoa bày tỏ.

Văn Luận