Sáng 27/1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ đối với Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (gọi tắt Công ty Lũng Lô, trụ sở chính tại 162 Trường Chinh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Sông Lô (gọi tắt Công ty Sông Lô, trụ sở chính tại phường 6, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) do nhiều vi phạm tại mỏ đá Tam Lộc (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc).

Theo đó, tổng số tiền phạt 2 doanh nghiệp này phải nộp trên 732,7 triệu đồng, trong đó tiền xử phạt 310 triệu đồng và tiền xử phạt bổ sung tịch thu toàn bộ khoáng sản quy đổi bằng tiền trên 422,7 triệu đồng.

Mỏ đá Tam Lộc, nơi Công ty Lũng Lô và Công ty Sông Lô khai thác.

Cụ thể, Công ty Lũng Lô bị xử phạt với tổng số tiền phạt 220 triệu đồng. Trong đó, vi phạm do không lắp đặt trạm cân tại các kho chứa, nơi vận chuyển khoáng sản nguyên khai ra khỏi mỏ để theo dõi, lưu trữ thông tin liên quan đối với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bị phạt 50 triệu đồng; vi phạm lập bản đồ hiện trạng mỏ, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng thông tin, số liệu trên bản đồ, mặt cắt thể hiện không đầy đủ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản đối với khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bị xử phạt 50 triệu đồng.

Ngoài ra, vi phạm về thiết kế mỏ của Công ty này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bị xử phạt 30 triệu đồng và khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường (đất san lấp) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, không có giấy phép khai thác tại mỏ đá Tam Lộc với khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm 10.569m3 bị xử phạt 90 triệu đồng.

Công ty Lũng Lô và Công ty Sông Lô có nhiều vi phạm khi khai thác tài nguyên tại mỏ đá Tam Lộc.

Ngoài ra, Công ty Lũng Lô còn phải nộp số tiền hơn 211 triệu đồng được quy đổi từ 10.569m3 đất làm vật liệu san lấp do khai thác trái phép.

Đối với Công ty Sông Lô, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 90 triệu đồng do khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường (đất san lấp) không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, không có giấy phép khai thác tại mỏ đá Tam Lộc, với khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm 10.569m3. Công ty này cũng buộc phải nộp số tiền hơn 211 triệu đồng được quy đổi từ 10.569m3 đất làm vật liệu san lấp do khai thác trái phép.


Anh Khoa