Theo kết luận, việc ký ban hành các văn bản chỉ đạo, xây dựng, chỉnh sửa nội dung chương trình trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề và đưa chương trình này thực hiện tại Trường CĐN không đúng với quy định của Luật Dạy nghề ngày 29-11-2006. Trách nhiệm thuộc về Ban Giám hiệu nhà trường mà người đứng đầu là Hiệu trưởng Nguyễn Quyết Thắng và trách nhiệm trực tiếp thuộc về Hiệu phó Nguyễn Minh Tú, người được phân công trực tiếp phụ trách công tác này của nhà trường.

Riêng cá nhân ông Nguyễn Quyết Thắng còn chịu trách nhiệm về việc Trường CĐN Quảng Nam thông báo bỏ thi tốt nghiệp thực hành và giao cho học sinh tự làm sản phẩm để thay cho thi kỹ năng nghề, vi phạm quy chế thi tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24-5-2007 của Bộ LĐ-TB&XH. Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc tổ chức cho học sinh thực tập tốt nghiệp khi chưa học hết chương trình…

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quyết Thắng đã sử dụng kinh phí của Trường CĐN Quảng Nam để phục vụ cho việc vinh danh cá nhân. Cụ thể, ông Thắng mượn danh nghĩa ký kết hợp đồng truyền thông trị giá gần 20 triệu đồng với một doanh nghiệp để được nhận danh hiệu “Nhà lãnh đạo xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước năm 2014”, tổ chức tại tỉnh Nam Định vào tháng 3-2015.

Trường CĐN Quảng Nam còn xảy ra tình trạng khai khống giờ dạy; chương trình khung, bỏ dạy văn hóa 1 năm cho học sinh THCS hệ trung cấp từ năm học 2015-2016; sai sót trong công tác khen thưởng cho học sinh, sinh viên…

Trước những sai phạm nghiêm trọng như trên, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam thành lập Hội đồng kỷ luật để xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Quyết Thắng đã để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ và việc thực hiện các hành vi sai phạm có liên quan trong quá trình quản lý, điều hành các hoạt động của Trường CĐN Quảng Nam thời gian qua.

N.Thi