Trước đó, Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thanh tra việc giao đất ở tái định cư và giao đất ở không thông qua hình thức đấu giá đối với 84 hộ tại các dự án trên địa bàn TP Bảo Lộc. Kết quả Thanh tra phát hiện hàng loạt sai phạm của ông Nguyễn Quốc Bắc và ông Hoàng Văn Thân.

Cụ thể, ông Nguyễn Quốc Bắc đã giao đất ở tái định cư và giao đất ở không thông qua đấu giá cho 60 trường hợp trái quy định của pháp luật. Đáng chú ý, trong 60 trường hợp bố trí tái định cư và giao đất không thông qua đấu giá trái quy định trên, khi Phòng TN&MT TP Bảo Lộc thẩm định hồ sơ do Trung tâm Tư vấn đầu tư xây dựng & Phát triển quỹ đất TP Bảo Lộc tham mưu, Phòng TN&MT đã có ý kiến cụ thể tại phần thẩm định, khẳng định các trường hợp này không đủ điều kiện bố trí tái định cư và giao đất không thông qua hình thức đấu giá nhưng ông Nguyễn Quốc Bắc vẫn ký 59 quyết định giao đất và chỉ đạo ông Lê Trọng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc ký 1 quyết định giao đất.

Khắc Lịch