Sau khi Báo CAND có các bài phản ánh việc một số nhà máy thủy điện tại Lâm Đồng xả lũ gây thiệt hại, mất trắng hàng chục hécta hoa màu của nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng vào các tháng 10 và 11 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng tỉnh này khẩn trương thống kê thiệt hại do việc xả lũ từ các hồ thủy điện trên địa bàn để tiến hành hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Hàng chục hécta hoa màu của người dân xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) chết trắng do thủy điện.

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành cùng các địa phương bị ảnh hưởng và công ty thủy điện có liên quan nhanh chóng thống kê thiệt hại hoa màu, tài sản của người dân gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng trước ngày 20-12.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo các công ty thủy điện chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng lòng hồ thủy điện hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thiệt hại và báo cáo kết quả thực hiện lên UBND tỉnh trước ngày 30-12.

Kim Ngân