Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các cơ sở đã không tuân thủ một số phép tắc, nhất là về công tác bảo vệ môi trường, khiến người dân sinh sống xung quanh bức xúc, nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp và báo chí.

Nguồn nước thải của các cơ sở xả thải ra môi trường không qua xử lý.

Ông Trần Kim Vinh, Trưởng thôn Long Hưng cho biết, sau những lần phản ánh, UBND huyện Hải Lăng và UBND xã Hải Phú có tổ chức các đoàn đi kiểm tra nhiều đợt. Kết quả, nguồn nước thải từ các cơ sở trên đều vượt mức cho phép từ 3 đến hơn 371 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Bình quân, mỗi cơ sở tái chế 6 tấn bao bì/tháng trong 8 tháng liên tục của 1 năm, thải ra môi trường khoảng 90 m3 nước thải và 120 kg chất thải rắn, rất độc hại cho sự sống. Điều đáng nói, sau kết quả kiểm tra, đến nay các cơ sở trên vẫn đang hoạt động mà không dừng lại để xử lý môi trường.

Thanh Bình