Tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên có tổng mức đầu tư hơn 199,7 tỷ đồng, với chiều dài 3,86km. Dự án gồm các hạng mục chính như nền đường, mặt đường, bó vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, trạm biến áp, an toàn giao thông.

Ngân sách tỉnh đã bố trí 150 tỷ đồng cho dự án, trong đó, năm 2017 là 107,2 tỷ đồng và năm 2018 là 42,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10-2018, nhà thầu mới thi công được khoảng 2,64km/3,86km nền đường do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh mới bàn giao được một phần diện tích.

Theo giải thích của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất tỉnh, đơn vị chưa hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho chủ đầu tư là do có nhiều khó khăn, vướng mắc.

Để không “lỡ hẹn” và hoàn thành dự án đúng dịp 30-4-2019, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường và chỉ đạo đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực thi công dự án khi có mặt bằng.

Sở xây dựng Vĩnh Phúc đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường.

Tương tự như 2 dự án trên, dự án cải tạo, nâng cấp QL2B, đoạn từ cầu chân Suối đến khu lịch Tam Đảo I cũng đang bị chậm tiến độ do khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án này có chiều dài 12,31km, tổng mức đầu tư trên 375 tỷ đồng, trong đó, chi phí cho giải phóng mặt bằng hơn 29 tỷ đồng.

Dự án được khởi công xây dựng từ ngày 28-12-2016, đến nay, đơn vị thi công mới hoàn thành các hạng mục: cầu chân Suối, nền đường tại các vị trí đã bàn giao mặt bằng khoảng 8,15km; cống thoát nước ngang đường và đang triển khai các hạng mục cấp phối đá dăm, thảm mặt đường, tường chắn, điện chiếu sáng. Nguyên nhân là do UBND huyện Tam Đảo gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên chưa giao được mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trước ngày 8-10-2016 như cam kết.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, không chỉ có các công trình trên, mà hầu hết các công trình, dự án trọng điểm do Sở làm chủ đầu tư như: dự án đường từ QL2 đến đường Yên Lạc – Vĩnh Yên, đoạn sân golf Đầm Vạc đến đường giao thông kết hợp đê ngăn nước Đầm Vạc... đều gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chủ yếu do liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cố gắng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2018, Sở GTVT Vĩnh Phúc được giao 662,322 tỷ đồng để triển khai thực hiện 22 dự án, công trình, trong đó có 1 công trình quyết toán, 17 công trình chuyển tiếp và 4 công trình khởi công mới. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn, ngay từ đầu năm, Sở đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện một số dự án, công trình giao thông còn chậm do thời gian thực hiện thủ tục đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công kéo dài. Một số dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2018 đến nhưng đến quý II-2018 mới được bố trí vốn dẫn đến việc triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu chậm, nhất là các dự án phải thiết kế 2 bước là thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do đơn giá bồi thường còn thấp, nhiều hộ dân không chịu nhận tiền bồi thường và không bàn giao mặt bằng; công tác quản lý xây dựng, nhất là cấp xã sau thời điểm thông báo thu hồi đất chưa được chú trọng dẫn dến người dân xây dựng, tạo lập tài sản, vật kiến trúc trong phạm vi thu hồi của dự án để trục lợi và không hợp tác khi kiểm kê tài sản.

Theo đánh giá của Sở GTVT, những khó khăn trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai và tình hình giải ngân vốn đầu tư cho dự án. Tính đến hết ngày 20-10, Sở mới giải ngân được 315,4 tỷ đồng cho các dự án, đạt 47,6%.

Với quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2018, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án. Tiêu biểu 3 dự án: Đường nối QL2- cầu Phú Hậu; dự án mở rộng cầu Bì La; dự án đường Tây Thiên – Tam Sơn; đẩy nhanh tiến độ thi công 3 dự án chuyển tiếp là cải tạo, nâng cấp ĐT 309 (gói thầu số 2); dự án cải tạo, nâng cấp ĐT301 (gói thầu số 10); dự án cải tạo, nâng cấp ĐT302, đoạn từ Km3-Km8+100.

Đồng thời, hoàn thiện thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và chủ trương đầu tư 6 dự án dự kiến khởi công trong năm 2019.

Phan Đức