Dự kiến năm 2017, Vĩnh Phúc sẽ giải ngân được khoảng 6.800-7.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, vượt 14% kế hoạch giao đầu năm và bằng khoảng 95% kế hoạch vốn bổ sung trong năm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết tháng 8-2017, tổng vốn đầu tư công của Vĩnh Phúc hơn 7.243 tỷ đồng. Trong đó, vốn kế hoạch giao đầu năm hơn 5.947 tỷ đồng, vốn kéo dài và nguồn vốn khác bổ sung trong năm 1.296 tỷ đồng, vốn phân cấp về cho cấp huyện hơn 1.807 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân khai cho 98 dự án hoàn thành, 367 dự án chuyển tiếp, 155 dự án mới.

Thực hiện các quy định cuả Luật Đầu tư công và các Nghị định 77, 136 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, đến ngày 15-8, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thẩm định được 85 chủ trương đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 659 tỷ đồng; 25 dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán 160 công trình, hạng mục; thẩm định kế hoạch đấu thầu 260 dự án, 295 gói thầu. 

Qúa trình thẩm tra đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh chủ đầu tư khắc phục các sai sót, thực hiện đúng quy trình thủ tục về quản lý xây dựng, tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước trên 175 tỷ đồng. 

Các dự án hạ tầng giao thông Vĩnh Phúc phấn đấu đẩy nhanh tiến độ,
giải ngân hết 100% vốn đầu tư công được giao.

Bên cạnh đó, để có mặt bằng sạch giao cho các đơn vị thi công, từ đầu năm đến nay, Vĩnh Phúc đã tập trung làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án lớn như: Dự án khu công nghiệp Tam Dương 2-khu A; dự án đường song song đường sắt tuyến phía Nam đường sắt Hà Nội – Lào Cai; đường vành đai II, thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2B đến QL2C; dự án hạ tầng khu Liên hợp thể thao tỉnh; dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc sử dụng vốn Ngân hàng thế giới.  

Đến hết 15-8-2017, khối lượng các công trình, dự án hoàn thành cần thanh toán đạt khoảng 3.450 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch giao đầu năm. Trong đó, đã giải ngân được 3.118 tỷ đồng, bằng 52% kế hoạch vốn giao đầu năm và bằng 43% vốn kế hoạch năm 2017. 

Việc giải ngân được thực hiện tốt ở các chương trình thanh toán nợ xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ hạ tầng xã nghèo, hỗ trợ hạ tầng các xã thu hồi đất theo Nghị quyết 107 của HĐND tỉnh. Riêng đối với các dự án trọng điểm, các dự án giao thông, các dự án có tổng mức đầu tư lớn thì tiến độ giải ngân nguồn vốn còn chậm. 

Tính đến 15-8, Vĩnh Phúc mới giải ngân được 475 tỷ đồng/1.200 tỷ đồng vốn 36 công trình, dự án trọng điểm. Còn đối với ngành Giao thông Vận tải – ngành có vốn đầu tư công cao nhất tỉnh mới giải ngân được 286,75 tỷ đồng/750 tỷ đồng cho các công trình, dự án, bằng 38% kế hoạch. 

Lý giải vấn đề này, đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết, năm 2017, Sở này được UBND tỉnh giao 750,23 tỷ đồng để thực hiện 46 dự án. Đến nay, ngành mới giải ngân được 38% vốn đầu tư công là do văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực đầu tư còn mới nên quá trình thực hiện còn lúng túng. Thời gian thực hiện thủ tục đầu tư các dự án theo Luật Đầu tư công thường kéo dài do phải lấy ý kiến của các ngành liên quan dẫn đến tiến độ triển khai dự án chậm. 

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm còn chậm như: Dự án đường từ cầu Bì La đến trung tâm thị trấn Lập Thạch; đường Hợp Thịnh - Đạo Tú; dự án đường nối từ Tây Thiên đến khu du lịch Bến Tắm; đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh... 

Để hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công, hiện Sở Giao thông Vận tải đang tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho biết, để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư trong năm 2017, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, đảm bảo an ninh trật tự, hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. 

Đồng thời phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân để đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng cho các dự án, công trình. Bởi đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, liên quan trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng tại các địa phương.

Lưu Hiệp