Sáng 3-1, trao đổi với phóng viên CAND, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết đã ký công văn chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị, địa phương phải tuân thủ nguyên tắc chỉ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho chủ đầu tư để thực hiện các dự án phát triển đô thị, nhà ở đối với toàn bộ diện tích đất phù hợp với quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết.

Một dự án bất động sản có nhiều "lùm xùm" tại tỉnh Quảng Nam thời gian qua.

Đặc biệt, chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong toàn bộ dự án theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom và xử lý chất thải theo hồ sơ do Sở Xây dựng (hoặc cơ quan được ủy quyền) nghiệm thu, xác nhận bằng văn bản.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phải cập nhật tình trạng pháp lý của các dự án trên website của cơ quan, nêu rõ những dự án, khu vực thuộc dự án được phép giao dịch chuyển nhượng đất nền; chuyển nhượng đất và nhà trên đất.

UBND cấp huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm theo dõi tình hình giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu bất thường phải báo cáo ngay bằng văn bản cho Sở Xây dựng và Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam.
Ngọc Thi