Hội thảo nhằm giúp Việt Nam hoàn thiện chính sách về giá đất, nâng cao năng lực quản lý đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế thế giới.

Hơn 60 đại biểu đại diện Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT); Hiệp hội các nhà thẩm định bất động sản (JAREA); Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam; Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính; Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và Sở Tài nguyên Môi trường các địa phương... đã tham dự hội thảo.

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường Đào Trung Chính, thực hiện quy định của pháp luật đất đai về giá đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn kịp thời địa phương thực hiện quy định của pháp luật đất đai về giá đất. 

Tuy vậy, vẫn còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về giá đất như một số quy định về phương pháp định giá đất chưa phù hợp thực tiễn; một số loại đất, khu vực không có thông tin về giá đất chuyển nhượng trên thị trường hoặc nơi có thị trường nhưng thông tin giá đất thị trường có độ tin cậy không cao, gây khó khăn trong việc định giá đất...

Hội thảo là dịp để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, từ đó có những định hướng đúng nhằm thực hiện tốt công tác định giá đất và thẩm định giá đất, phù hợp với cơ sở dữ liệu đất đai của Việt Nam. 

Cũng tại hội thảo, các đại biểu được nghe 4 tham luận từ đại diện thành viên Ban hợp tác quốc tế JAREA, tập trung vào các vấn đề như: Chia sẻ kinh nghiệm của Nhật Bản về giá đất trong giai đoạn tăng trưởng kinh tế đô thị hóa; tổng quan về hệ thống định giá đất của Nhật Bản; hệ thống công bố giá đất của Nhật Bản; định giá đất để xác định thuế tài sản cố định.

Diệu Thúy